Micul apartament, amplasat ultracentral, chiar în Piața Unirii din Oradea, măsoară puțin peste 40 mp utili, luând și mezaninul, în calcul. Cea mai logică destinație pentru o astfel de proprietate, era să fie amenajat în vederea închirierii în regim hotelier. 
Apartamentul nu a fost amenajat într-un stil anume, ci ambientul a fost construit mai degrabă organic, pornind de la schelet (spațiul disponibil) și condimentat cu detaliile și preferințele proprietarei. Aspectul general obținut este unul boem cu o atmosferă ușor ludică, dar în același timp caldă și primitoare. 
Inițial, spațiul a fost compartimentat foarte anapoda. Cu toate că încăperile aveau înălțime mare, zona de intrare era fragmentată. Astfel, am redat înălțimea originală, pentru a crea un spațiu de intrare mai primitor. Pentru că exista posibilitatea să redăm înălțimea generoasă a spațiului original, am decis să renunțăm la toți pereții și tavanele coborâte din prima încăpere și să unim zona de intrare cu bucătăria și locul de luat masa, obținând astfel o spațialitate deosebită. 
Deși camera principală era compartimentată pe vertical printr-un mezanin cu o scară din lemn, toată această structură era anostă și a fost regândită integral  și transformată într-un element estetic principal.  
După ce a înțeles propunerea noastră de compartimentare a spațiului, proprietara a decis să păstreze apartamentul pentru uz personal. Astfel, de la o chicinetă cu minimul necesar, am ajuns să integrăm în acest spațiu restrâns  un mobilier de bucătărie suficient de încăpător chiar și pentru o casă. 
Pentru că nu am avut la dispoziție cea mai generoasă suprafață, am distribuit spațiile de depozitare pe verticală.
Conceptul de design lasă loc unei palete cromatice flexibile, ce va putea fi îmbogățită fără rezerve de-a lungul timpului. Chiar dacă cromatica zonei de intrare este dominată de verdele bucătăriei și accentele galben muștar, configurația ambientală poate adopta cu ușurință elemente decorative din cele mai variate culori. Principiul rămâne valabil în toate zonele micuțului apartament. 
Ne bucură faptul că proprietara a fost deschisă la propunerea noastră de a păstra în prim plan elemente din structura originală a clădirii. Cărămida din structura veche și detaliile de dulgherie recuperate adaugă un sentiment de autenticitate întregului ansamblu. ​​​​​​​
Echipa Davidsign: Catalin David, Carina Lazar
Parteneri
Sanitare și materiale de construcții: Novambient
Uși & scară interioară: Komfort Wood
Perdele și draperii: Perdele Londres
Piese de mobilier: Chairry

Piese de decor vintage: Omnia Autentica
Decor floral: Magic Flowers Oradea
Foto: Paul Burtic 
***
We present to you a new project that we are very excited about!
The small apartment, located in the very center of Oradea's Union Square, measures just over 40 square meters, including the mezzanine. The most logical destination for such a property was to be furnished for short-term rental.
The apartment has not been decorated in a particular style, but rather the ambiance has been built organically, starting with the space available and spiced up with the owner's specific details and preferences. The general appearance achieved is bohemian with a slightly playful atmosphere, but at the same time warm and welcoming.​​​​​​​
Initially, the space was divided in a haphazard way. Although the rooms had high ceilings, the entrance area was fragmented. Therefore, the original height was restored to create a more welcoming entrance space.
As there was the possibility to restore the generous height of the original space, we decided to remove all the walls and ceilings from the first room and merge the entrance area with the kitchen and dining area, thereby creating a unique spatiality.
Although the main room was vertically divided by a mezzanine with a wooden staircase, this entire structure was dull and was completely rethought and transformed into a main aesthetic element.
After understanding our proposal for dividing the space, the owner decided to keep the apartment for personal use. Thus, from a small kitchenette with the bare necessities, we ended up integrating a kitchen furniture set that was large enough for a full-sized house.
Since we did not have a generous amount of space available, we distributed the storage spaces vertically.
The design concept allows for a flexible color palette that can be enriched without limits over time. Although the entrance area is dominated by the green of the kitchen and mustard yellow accents, the environmental configuration can easily adopt decorative elements of the most varied colors. The principle remains valid in all areas of the small apartment.
We are pleased that the owner was open to our proposal to keep elements of the building's original structure in the foreground. The old brickwork and recovered carpentry details add a sense of authenticity to the entire ensemble.
Davidsign team: Catalin David, Carina Lazar
Partners
Construction and sanitary materials: Novambient
Doors & Stairs: Komfort Wood
Curtains: Perdele Londres
Furniture: Chairry

Vintage decorations: Omnia Autentica
Flower decorations: Magic Flowers
Photos: Paul Burtic
***
Vedere hol intrare / Hallway entrance view

Vedere zona de intrare

Vedere bucatarie

Detaliu hol

Vedere bucatarie

Intrare camera de zi

Camera de zi - în care am lăsat la vedere această minunată cărămidă

Detaliu scară

Dam o fuga la etaj unde ne lasam coplesiti de apectul acestei caramizi si a tamplariei care incadreaza zona de trecere

Coboram inapoi la parter

Back to Top